Samenwerkingsovereenkomst

In het belang van de leerlingen, - uw zoon of dochter -, maken we samen de school, dat is een feit.
Wat kunnen ouders van onze school verwachten en wat vragen wij aan ouders? 
> Samenwerkingsovereenkomst school - ouder(s)/verzorger(s)