• Pesten is niet cool!

Pesten is niet cool!

Van 21 september tot en met 25 september is het de '"Week tegen pesten". Het Markland College Zevenbergen wil een school zijn waar leerlingen zich veilig voelen.

In leerjaar 1 en 2 zal hier in de begeleidingsles aandacht aan besteed worden door activiteiten gericht op positieve groepsvorming en pesten.