• Pesten is niet cool!

Pesten is niet cool!

Van 27 september tot 1 oktober is het de '"Week tegen pesten". Het Markland College Zevenbergen wil een school zijn waar leerlingen zich veilig voelen.

In leerjaar 1 en 2 zal hier in de begeleidingsles aandacht aan besteed worden door activiteiten gericht op positieve groepsvorming en pesten.