• ICT-rijk onderwijs- aanschaf tablet brugklassers

ICT-rijk onderwijs- aanschaf tablet brugklassers

Het Markland College Zevenbergen biedt de mogelijkheid om via school een tablet aan te schaffen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een eigen tablet of laptop mee te nemen.

Tablet via het Markland College Zevenbergen
De brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo ontvangen een tablet van het Markland College in bruikleen. Hiervoor wordt een bedrag per maand in rekening gebracht. Lees meer hierover in de schoolgids van het Markland College Zevenbergen.

Eigen aanschaf tablet of laptop
Het is ook mogelijk om een eigen tablet of laptop aan te schaffen. Klik hieronder om te zien aan welke eisen het apparaat dient te voldoen.