• Een fantastisch resultaat

Een fantastisch resultaat

Het zit er nu echt op voor de examenkandidaten. De zgn. resultaatverbeteringstoetsen, die vanwege de coronacrisis het centraal schriftelijk examen kwamen vervangen, zijn afgenomen en gecorrigeerd, door zowel de eerste als de tweede corrector. Alle 242 leerlingen die eindexamen hebben gedaan zijn geslaagd!

Volgende week kunnen de leerlingen van het Markland College Zevenbergen op 1, 2, 6, 7 en 8 juli hun diploma in ontvangst nemen. Uiteraard was het vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis een heel bijzonder examenjaar. Niet alleen voor de leerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor de vakdocenten en de examensecretarissen. Gelukkig hebben we, ondanks de maatregelen, onze examenkandidaten door het hele proces van schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen kunnen leiden met een prachtig percentage (100%) aan geslaagde leerlingen.

We wensen al onze eindexamenkandidaten een succesvol vervolg van hun studie toe!

De uitslag van alle studierichtingen:

- mavo: 100%
- havo: 100%
- vwo: 100%