• Tweejarige brugklas
  • Tweejarige brugklas

Tweejarige brugklas

Op het Markland College Zevenbergen hebben we een brugperiode van twee jaar met vier klassen: mavo, mavo/havo, havo/vwo en vwo.

De keuze voor mavo, havo of vwo maken we pas aan het eind van het tweede leerjaar. Leerlingen krijgen dus langer de kans om zich te ontwikkelen en te kijken welk leerniveau bij hen past. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen en wordt er meer maatwerk geboden. Zo kan het maximaal haalbare niveau bereikt worden en uiteindelijk een diploma.

In de gemengde brugklassen wordt het onderwijs aangeboden, zoveel mogelijk rekening houdend met verschillen in het te bereiken niveau. Leerlingen worden op twee niveaus getoetst en zullen dus aantonen op welk niveau zij succesvol (kunnen) zijn. Praktisch bekeken maken zij toetsen waarin (meestal) componenten op twee niveaus verwerkt zijn, met eigen scorepunten. Daardoor ontstaan cijfers op twee niveaus.