• ICT-rijk onderwijs- werken op tablets

ICT-rijk onderwijs- werken op tablets

In de eerste, tweede en derde klas gebruiken leerlingen zowel tablets als boeken tijdens de lessen.

Dit heet 'blended learning', een onderwijsvisie waarbij verschillende lesvormen (traditioneel en in een online omgeving) met elkaar worden gecombineerd. Sinds het schooljaar 2018-2019 beschikken alle brugklasleerlingen over een eigen tablet. Tijdens de lessen wordt er gebruikgemaakt van tablets en boeken. Dit zorgt voor afwisselende lessen. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan bij de manier van leren van leerlingen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerder zijn, efficiënter leren én betere resultaten behalen.