• ICT-rijk onderwijs

ICT-rijk onderwijs

In de eerste en tweede klas gebruiken leerlingen zowel tablets als boeken tijdens de lessen.

Dit heet 'blended learning', een onderwijsvisie waarbij verschillende lesvormen (traditioneel en in een online omgeving) met elkaar worden gecombineerd.

Sinds het schooljaar 2018-2019 beschikken alle brugklasleerlingen over een eigen tablet. In dit schooljaar wordt ook in de tweede klas gebruikgemaakt van tablets en boeken. Dit zorgt voor afwisselende lessen. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan bij de manier van leren van leerlingen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerder zijn, efficiënter leren én betere resultaten behalen.

De brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo ontvangen een tablet van het Markland College in bruikleen. Lees meer hierover in de schoolgids van het Markland College Zevenbergen.