• Leerroute ondernemerschap

Leerroute ondernemerschap

De Leerroute ondernemerschap is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw havo en vwo en wordt gevolgd op VECON Business School.