• Leerroute cultuur
  • Leerroute cultuur

Leerroute cultuur

Vanaf het eerste leerjaar volgen onze leerlingen vakken die onderdeel vormen van de leerroute cultuur. Zo volgen ze vakken als Art & Design en Kunst & Muziek. In hun schoolcarrière kunnen leerlingen deze vakken blijven volgen en er zijn mogelijkheden om examen te doen in bijvoorbeeld muziek. Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor onze Musical-klas of de Schoolband 7 Marks.