• Leerroute techniek

Leerroute techniek

Iedereen die start op onze school krijgt in het eerste jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen of Technologie & Toepassing.