• On parle des vacances!
  • On parle des vacances!
  • On parle des vacances!
  • On parle des vacances!
  • On parle des vacances!
  • On parle des vacances!

On parle des vacances!

Deze week heeft klas 2K laten zien dat ze een aardig woordje Frans kunnen praten!

Nadat ze zich hadden voorgesteld werd er in kleine groepjes gezellig gekletst over de vakantie. Niet over de aankomende vakantie maar over een vakantie die ze zogenaamd hadden meegemaakt. Dus ze moesten laten horen dat ze de verleden tijd beheersten. En dat deden ze bijzonder goed! Er werd, zonder voorbereiding van de details, verteld over de duur van de vakantie, met wie ze zijn geweest, de activiteiten, het vervoermiddel en zelfs het weer. En met wat kleine Franse versnaperingen was het, ondanks de zenuwen bij sommige leerlingen, een gezellig samenzijn! Merci beaucoup pour vos efforts!