• Wie bitte?
  • Wie bitte?
  • Wie bitte?

Wie bitte?

Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen van 3 havo en 3 vwo deelgenomen aan Duits Taaldorp.

In verschillende situaties moesten de leerlingen in tweetallen gesprekken voeren. Zes andere leerlingen (uit 5 vwo) hebben hen samen met drie docenten beoordeeld. Het was zeer interessant en leuk om zoveel leerlingen met verschillende niveaus in het Duits met elkaar te horen praten.