• Aanmelden? Dat doe je zo!

Aanmelden? Dat doe je zo!

Op dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart 2020 vinden tussen 16.00-19.30 uur de aanmelddagen plaats.

De twee aanmelddagen kennen een vrije inloop van 16.00 uur tot 19.30 uur. Het maakt niet uit of de aanmelding op dinsdag of woensdag plaats gaat vinden. De aanmelding vindt plaats in de aula van de school.

Op onze website staat precies aangegeven wat er allemaal meegenomen dient te worden om de aanmelding definitief te maken. Tevens kan op de website het aanmeldformulier gedownload worden.

Dit formulier kan dan vooraf door ouder(s)/ verzorger(s) ingevuld worden en afgeleverd worden tijdens de aanmelding. Wellicht ten overvloede om te vermelden, maar vanwege het karakter van de school (Markland College Zevenbergen is een regioschool) zal er geen loting plaatsvinden.

Indien een leerling plaatsbaar is (op basis van het afgegeven advies door de basisschool) dan zal de leerling geplaatst worden, ongeacht of de aanmelding op dinsdag of woensdag heeft plaatsgevonden.

Bij de aanmelding moet ook worden aangegeven of de leerling deel wil nemen aan het startersvak Spaans (DELE). Op de website kan het inschrijfformulier Spaans gedownload worden. Kosten voor deelname zijn ongeveer: 60 euro (excl. examengeld).

Graag tot 3 of 4 maart 2020!