• Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag
  • Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag
  • Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag
  • Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag
  • Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag

Virtual Reality bij Actiedag Veilig Verkeersgedrag

Debatteren op het gemeentehuis, interactieve voorlichting en een Virtual Reality-app werd door Team Alert ingezet om leerlingen bewust te maken van hun eigen verkeersgedrag.

Zowel op het Markland College als in het gemeentehuis waren op 19 december allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de Actiedag Veilig Verkeersgedrag. De leerlingen werden door interactieve spelletjes, filmpjes en opdrachten op een leuke manier voorgelicht over verkeersveiligheid.

De activiteiten werden georganiseerd in opdracht van de gemeente Moerdijk en in samenwerking met het Markland College Zevenbergen. Dit in het kader van het gezamenlijk convenant dat politie, Veilig Verkeer Nederland, het Markland College Zevenbergen en de gemeente Moerdijk in 2015 hebben ondertekend. Het doel is om structureel de verkeersveiligheid van naar schoolgaande kinderen te verbeteren.

Foto's: KijkopMoerdijk.nl