• Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen
  • Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen
  • Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen
  • Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen
  • Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen

Energieopwekkende en interactieve speeltoestellen

“Zeer duurzaam en vernieuwend” was o.a. de reactie van de jury op het speeltoestel van Marit Kasten, Lisanne Willeboordse, Chiel Stehouwer en Michel Vlachos.

Zij wonnen met hun creatie de eerste prijs tijdens de presentatiemiddag van de EUREKLAs op 18 december. Onder begeleiding van Cor van Leent en Danielle van Loon hebben dit schooljaar 44 enthousiaste groep 8-ers meegedaan aan het voorloperstraject.

Tijdens dit leerzame project maken basisschoolleerlingen uit groep 8 op informele wijze kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen en met het Markland College. De groep 8-ers hadden dit jaar als opdracht om een speeltoestel te bedenken dat duurzaam, energieopwekkend en interactief was. Geen eenvoudige opgave.

De leerlingen hebben op zeer creatieve en innovatieve wijze de meest verrassende speeltoestellen ontworpen, die ze in de aula presenteerden aan de jury, trotse ouders en andere belangstellenden. Alle groep 8-ers ontvingen een welverdiend certificaat voor hun deelname aan het project!