• Nieuw op Markland College Zevenbergen! Keuzetijd klas 1

Nieuw op Markland College Zevenbergen! Keuzetijd klas 1

Vanaf periode 2, maandag 26 november 2018, gaan we de 'begeleidingsles' in klas 1 omzetten naar 'keuzetijd'.

Wij willen dat onze leerlingen leren eigen keuzes te maken ten behoeve van hun leerproces. Bijvoorbeeld omdat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, uitdaging zoekt of zelf wil kiezen wat hij/zij gaat doen. Leerlingen kunnen kiezen uit ondersteuning Engels, Nederlands of wiskunde, ICT vaardigheden, studievaardigheden of werken in stilte. Wekelijks kunnen ze een andere keuze maken. Wellicht dat we in periode 3 een ander aanbod bieden. Dit hangt af van de vraag en wens vanuit de leerlingen.