• Examens bij Goethe-Institut

Examens bij Goethe-Institut

Vrijdag 25 mei reisden acht leerlingen van het Markland College Zevenbergen af naar Rotterdam om daar bij het Goethe-Institut de examens op niveau A2 en B1 te maken. Docente mevrouw Jahn: "Ze waren best zenuwachtig, maar volgens mij hebben ze het prima gedaan!"
Over plm. vier weken volgt de uitslag en is er een diploma-uitreiking.

In he kader van versterkt taalonderwijs kunnen op onze school leerlingen van het havo en vwo voor de Duitse taal de door het Goethe-Institut opgestelde studie van de Duitse taal volgen. De lessenreeks wordt afgesloten met een mondeling examen en schriftelijk examen voor lees-, luister- en schrijfvaardigheid.
Het Goethe-Institut is een organisatie die wereldwijd het Duits promoot en internationaal erkende taalcertificaten uitgeeft. De examens zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie.
> In beeld