• Een roostervrij leven voor Hubert Arts

Een roostervrij leven voor Hubert Arts

Op woensdag 18 april was de laatste lesdag voor Hubert Arts, docent klassieke talen. Hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat genieten van een roostervrij leven. Directeur Richard Rovers bedankte hem voor zijn vele verdiensten in het onderwijs en wenste hem nog vele mooie en gezonde jaren toe!