• Gewijzigd advies na de eindtoets basisonderwijs?

Gewijzigd advies na de eindtoets basisonderwijs?

Naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets basisonderwijs kunnen basisscholen hun advies wijzigen. Het Markland College heeft hierop geen invloed.

Indien deze herziening ertoe leidt dat u uw zoon/dochter wilt aanmelden op het Markland College Oudenbosch of het Markland College Zevenbergen, verzoeken we u om telefonisch contact op te nemen en een afspraak te maken voor de aanmelding op dinsdag 4 juni 2019.

Bij de aanmelding dient u het ingevulde aanmeldformulier van het Markland College Zevenbergen of het Markland College Oudenbosch, het leerlingprofiel (ontvangt u van de basisschool) en een paspoort of identiteitsbewijs mee te brengen. Een uittreksel uit het persoonsregister (waar een BSN-nummer op vermeld staat) is ook mogelijk.

Uiteraard ook het verzoek om de eerste school van aanmelding op de hoogte te stellen.

Indien deze herziening tot gevolg heeft dat u uw zoon of dochter op het Markland College Oudenbosch of het Markland College Zevenbergen geplaatst wilt zien op een ander niveau, dan verzoeken we u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 contact op te nemen met de desbetreffende school.

Contactpersonen:                                                                     

Markland College Oudenbosch, tel. 0165-390390, dhr. R. de Pijper
Markland College Zevenbergen, tel. 0168-331080, dhr. R. Rovers