• Gastles van oud-leerlingen

Gastles van oud-leerlingen

Vrijdag 2 maart hebben oud-leerlingen Sjors Farla en Joost Schreurs een gastles gegeven aan de leerlingen  van havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 met het vak scheikunde in het pakket. De oud-leerlingen, die vorig schooljaar zijn geslaagd voor het havo, volgen nu bij Avans in Breda de opleiding Chemische Technologie.
Ze vertelden over de opleiding en, in het kader van het Procesontwikkeling en -optimalisatie, over vloeistofpompen. Daarbij hoorden ook proefjes met bakken water en kleine pompjes om zoveel mogelijk water te kunnen verplaatsen in een zo kort mogelijke tijd. Plus was het de bedoeling om het water over grotere afstanden te verplaatsen! Onze leerlingen gingen enthousiast aan de slag!
> In beeld