• Plusdocument: persoonlijke brede vorming

Plusdocument: persoonlijke brede vorming

Na geslaagd te zijn voor de mavo, het havo of het vwo, verlaat de leerling onze school niet alleen met een diploma, maar ook met een zogenoemd plusdocument. In dit document staat de inzet die hij/zij heeft laten zien naast de schoolresultaten die worden vastgelegd in het diploma met bijbehorende cijferlijst: het plusdocument is een overzicht van de persoonlijke brede vorming van een leerling. 
De activiteiten en onderdelen waarvoor een plusdocument kan worden verkregen zijn divers, zoals het schrijven voor de digitale schoolkrant Markland Media. (Lees hier Markland Media waarin onder meer het interview met oud-docent meneer Dek en schermer Nathan Butin Bik!)
De activiteiten die in het plusdocument kunnen worden opgenomen zijn:

Leerlingenraad algemeen lid
Leerlingenraad voorzitter
Leerlingenraad penningmeester
Leerlingenraad secretaris
MR-lid
Maatschappelijke Stage
Arbeidsoriëntatie
Lentoraat
Redactie schoolkrant
Redactie jaarboek
Ondersteuning in PR-activiteiten
Werkgroep duurzaamheid
Organisatie schoolactiviteiten
Masterskip Wylde Swan 
Reanimeren
Olympic Moves
Schoolmusical
Schoolband
Pre-University programma
Anglia First Step
Anglia Junior
Anglia Primary
Anglia Preliminary
Anglia Elementary
Anglia Pre-Intermediate
Anglia Intermediate
Anglia Advanced
Anglia AcCEPT Proficiency
Anglia Masters
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
DELF junior A1
DELFjunior A2
DELF junior B1
DELF junior B2
Technasium-certificaat
VBS-certificaat
VBS Elementair Boekhouden
VBS Basiskennis Ondernemerschap
VBS NIMA Basiskennis Marketing
VBS Jong Ondernemen
Codeklas
Olympiade Wiskunde
Olympiade Natuurkunde
Olympiade Scheikunde
Olympiade Biologie
Olympiade Aardrijkskunde
Winnaar PWS Markland vwo
Winnaar PWS Markland havo
Winnaar Kangoeroewedstrijd
Winnaar Eureka Cup
Winnaar MTA vwo
Winnaar MTA havo