• Excursie Köln voor vierdejaars havo en vwo

Excursie Köln voor vierdejaars havo en vwo

Woensdag 7 februari stond voor alle leerlingen van klas 4 vwo en voor de leerlingen van 4 havo die het vak Duits in het vakkenpakket hebben, een excursie naar de Duitse stad Köln op het programma! In de stad konden de leerlingen in de praktijk ervaring opdoen met het hedendaagse Duits door gesprekjes te voeren met voorbijgangers. Daarnaast werd, onder begeleiding van een gids, de Dom en het Museum Ludwig bezocht.
Het was een leuke en leerzame dag!
> In beeld