• Veilig op weg

Veilig op weg

Om nog eens extra de aandacht te vestigen op het feit dat het voor jezelf en voor andere weggebruikers heel belangrijk is dat je goed gezien wordt in het verkeer, werd vrijdag 8 december bij het Markland College Zevenbergen een grote fietsverlichtingscontrole gehouden door de gemeente Moerdijk, de politie, BOA’s en Veilig Verkeer Nederland. Voor degenen die goede fietsverlichting had, had Veilig Verkeer Nederland een leuke gadget!
> In beeld

VVN afdeling Moerdijk laat weten:"Tijdens de controle zijn er ruim 300 armbandjes uitgereikt aan fietsers met goede verlichting. Wij schatten in dat ruim 90% over goede verlichting beschikte, m.i. een zeer goede score. Degene met defecte of geen verlichting hebben de mededeling gekregen dat vanaf komende week regelmatig door de politie gecontroleerd zal worden en dat bij een defect of niet voeren van verlichting een bekeuring van 90,00 euro uitgeschreven zal worden."

De activiteiten bij het Markland College Zevenbergen komen voort uit de gezamenlijke verklaring die politie, Veilig Verkeer Nederland, het Markland College Zevenbergen en de gemeente Moerdijk op 23 oktober 2015 hebben ondertekend om structureel de verkeersveiligheid voor fietsende, naar schoolgaande leerlingen te verbeteren.