• Kuringen gereed

Kuringen gereed

Met het herplanten van twee platanen bij de nieuwbouwwijk Bosselaar in Zevenbergen is vrijdagmiddag 1 december de herinrichting van de Kuringen nagenoeg afgerond. Leerlingen van klas 6b van basisschool De Neerhof staken hiervoor, geholpen door wethouder Zwiers, wethouder Kamp, de buurtpreventie Bosselaar en meneer Rovers, directeur van onze school, de handen uit de mouwen.

De herinrichting van Kuringen is onderdeel van het programma waarin, ter verbetering van de verkeersveiligheid op schoolfietsroutes en in het buitengebied, 80 verkeersknelpunten in de gemeente worden opgelost. Zo was het herinrichten van de Kuringen nodig, omdat er, als gevolg van de ontwikkeling van de woonwijk Bosselaar-Zuid en de komst van basisschool De Neerhof in de woonwijk, meer verkeer is. Tevens wordt de weg veel gebruikt door de leerlingen die naar het Markland College Zevenbergen gaan en is er ter hoogte van Hotel De Borgh naar de Gildelaan een oversteek gemaakt.

Als dank voor het helpen kregen de basisschoolleerlingen van de wethouders aan het eind van de werkzaamheden een zakje sinterklaassnoep mee naar school!

BN DeStem: Kuringen schoolroute veilig

> In beeld