• Primeur voor Markland Zevenbergen: Goethe Zertifikat A2

Primeur voor Markland Zevenbergen: Goethe Zertifikat A2

Donderdag 26 oktober zorgden onze leerlingen Ziyal van der Vossen, Hannah van Dongen, Lieke Giljam, Mart Noteboom, Lotte van Dongen en Amy Overheijden voor een primeur: zij zijn de eerste leerlingen van onze school die het Goethe Zertifikat A2 in ontvangst namen.
Tijdens een gezellige, feestelijke bijeenkomst werd het certificaat overhandigd door docente Duits, mevrouw Verhoeven.

Sinds het schooljaar 2016-2017 kunnen bij onze school leerlingen van het havo en vwo extra lessen Duits volgen van de door het Goethe-Institut opgestelde studie van de Duitse taal. De lessenreeks wordt afgesloten met een mondeling examen en een schriftelijk examen voor lees-, luister- en schrijfvaardigheid.
Het Goethe-Institut is een organisatie die wereldwijd het Duits promoot en internationaal erkende taalcertificaten uitgeeft. De examens zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie.

Ziyal van der Vossen, Hannah van Dongen, Lieke Giljam, Mart Noteboom, Lotte van Dongen en Amy Overheijden zijn de eerste groep leerlingen die vorig schooljaar, toen zij in vwo klas 3 zaten, de lessen volgden en examen deden.

Ziyal, Hannah, Lieke, Mart, Lotte en Amy; van harte gefeliciteerd!

> Het fotoboek