• Op bezoek bij de boer

Op bezoek bij de boer

Onlangs gingen de leerlingen van havo 4 die het vak aardrijkskunde in hun pakket hebben, op de fiets naar de Pelikaanhoeve in Klundert. Hier stond boer Jaap de Lint al klaar om een rondleiding te geven over zijn landbouwbedrijf. De begrippen schaalvergroting, marktprijs, bemesting en ruilverkaveling kwamen aan bod en hebben de leerlingen een beter beeld gegeven van een modern landbouwbedrijf in Nederland.
> In beeld