• Kids Club bij Markland

Kids Club bij Markland

Een film kijken, sporten, cupcakes versieren, enzovoort, enzovoort: om kinderen, die door de staking van de basisschoolleerkrachten vrij hadden, 'op te vangen', had de directie van onze school de leerlingenraad gevraagd of ze een idee hadden. En dat hadden ze! Leerlingenraadleden Sarah Uuldriks uit 5 vwo en Kim Teunissen uit 5 havo zorgden voor een actief, creatief en sportief programma, waaraan door de kinderen met enthousiasme werd deelgenomen. Sarah en Kim kunnen de activiteit (als maatschappelijke stage c.q. vrijwilligerswerk) plaatsen in hun Plusdocument.

Het Plusdocument is een bijlage bij het diploma van een leerling in het voortgezet onderwijs. Het biedt de leerling de mogelijkheid om, naast de schoolresultaten, meer van zichzelf te tonen en dit te laten vastleggen.

De gebieden waarop het Plusdocument betrekking heeft zijn:
- Burgerschap
- Beroepsvaardigheden
- Algemene vaardigheden

> In beeld