• Kalender schooljaar 2017-2018

Kalender schooljaar 2017-2018

update 21-09-2017Wanneer?

ma 25 september 2017
informatieavond mavo klas 1

di 26 september 2017
informatieavond havo klas 1

wo 27 september 2017
informatieavond vwo klas 1

do 28 september 2017
ckv-project fotografie havo klas 4 en vwo klas 5

do 28 september 2017
VOS-beurs (Voorbereiding op Studiekeuze) havo klas 5 en vwo klas 5

vr 29 september 2017
wiskundetoernooi vwo klas 5 en vwo klas 6

di 3 oktober 2017
Marklandloop: Klas 3 mavo start om 13:30, klas 4 havo om 14:00 uur en klas 5 vwo start om 14:30 uur

wo 4 oktober 2017
informatieavond etappe A Masterskip Wylde Swan

ma 9 oktober 2017
deze week voorlichting social media mavo klas 1, havo klas 1 en vwo klas 1

ma 9 oktober 2017
deadline onderzoeksplan profielwerkstuk (PWS) havo klas 5 en vwo klas 6

ma 9 oktober 2017
herkansingen periode 3 schooljaar 2016-2017 havo klas 5 en vwo klas 5 en 6 (tot 11.00 uur)

ma 9 oktober 2017
vanaf 11.15 uur sofbaltoernooi mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
9 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017
1e activiteitenweek: thema duurzaamheid

di 10 oktober 2017
studiedag medewerkers, leerlingen lesvrij

dagelijks
11 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017
basiscursus reanimatie mavo klas 2, havo klas 2 en vwo klas 2

do 12 oktober 2017
Art&Design excursie havo klassen 4 en 5, vwo klassen 4, 5 en 6

vr 13 oktober 2017
Art&Design kunstwerk havo klas 3 en vwo klas 3

dagelijks
16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
herfstvakantie

ma 16 oktober 2017
vertrek reis A Masterskip Wylde Swan

di 24 oktober 2017
start voorlopersproject leerlingen basisschool groep 8

dagelijks
30 oktober 2017 t/m 3 november 2017
SE-week 1 mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

di 31 oktober 2017
practicum scheikunde vwo klas 6

dagelijks
1 november 2017 t/m 2 november 2017
Moerdijkdagen mavo klas 2

do 9 november 2017
Dag van de Franse taal

ma 20 november 2017
DNA-lab practicum vwo klas 4

ma 20 november 2017
filmworkshop ckv havo klas 4 en vwo klas 5

di 21 november 2017
aankomst reis A Masterskip Wylde Swan

do 23 november 2017
thema-avond oudervereniging

di 28 november 2017
JetNet Career Day voor vwo klas 5 met N-profiel

wo 29 november 2017
informatieavond etappe / reis B Masterskip Wylde Swan

dagelijks
4 december 2017 t/m 8 december 2017
arbeidsoriëntatie mavo klas 3

ma 4 december 2017
vertrekt reis B Masterskip Wylde Swan

dagelijks
4 december 2017 t/m 7 december 2017
40-minutenrooster

vr 8 december 2017
rapport 1 / SE-lijst

wo 13 december 2017
ouderspreekavond

do 14 december 2017
ouderspreekavond

ma 18 december 2017
Art&Design kunstwerk mavo klas 2

dagelijks
18 december 2017 t/m 19 december 2017
SOLO mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
18 december 2017 t/m 22 december 2017
2e activiteitenweek: thema identiteit

di 19 december 2017
afsluiting voorlopersproject met presentatiemiddag

di 19 december 2017
verkeersdag havo klas 3

wo 20 december 2017
demo lo mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

wo 20 december 2017
excursie Aken mavo klas 4 met Duits in pakket

do 21 december 2017
profielkeuzedag havo klas 3 en vwo klas 3

do 21 december 2017
kerstgala

vr 22 december 2017
kerstontbijt

dagelijks
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
kerstvakantie

ma 8 januari 2018
studiedag medewerkers, leerlingen lesvrij

za 13 januari 2018
van 10.00 tot 13.00 uur open dag

za 13 januari 2018
aankomst reis B Masterskip Wylde Swan

ma 15 januari 2018
Techniek en ICT Week (KTW) Avans havo klas 3)

dagelijks
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018
proefwerkweek onderbouwklassen en mavo klas 3, havo klas 4 en vwo klas 4

ma 15 januari 2018
voorlichtingsavond mbo mavo klas 3

dagelijks
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018
SE-week 1 vwo klas 5

dagelijks
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018
deze week cultuurdag brugklassen en herhaling reanimatiecursus mavo klas 3, havo klas 3 en vwo klas 3

dagelijks
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018
SE-week 2 mavo klas 4, havo klas 4 en vwo klas 6

dagelijks
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018
deze week rekentoets

di 16 januari 2018
informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

wo 17 januari 2018
informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

wo 17 januari 2018
practicum biologie havo klas 5

vr 19 januari 2018
practicum biologie vwo klas 5

ma 22 januari 2018
SE luistertoets Frans havo klas 5

ma 22 januari 2018
SE luistertoets Duits vwo klas 6

ma 22 januari 2018
deze week wiskunde Olympiade havo klas 5 en vwo klas 4

di 23 januari 2018
SE luistertoets Duits havo klas 5

di 23 januari 2018
Se luistertoets Engels vwo klas 6

wo 24 januari 2018
SE luistertoets Engels havo klas 5

wo 24 januari 2018
SE luistertoets Duits mavo klas 4

wo 24 januari 2018
SE luistertoets Frans vwo klas 6

do 25 januari 2018
SE luistertoets Engels mavo klas 4

vr 26 januari 2018
SE luistertoets Frans mavo klas 4

ma 29 januari 2018
deze week presentatie profielwerkstuk (PWS) mavo klas 4

vr 2 februari 2018
warme truiendag

ma 5 februari 2018
voorlichting Novadic Kentron mavo klas 1, havo klas 1 en vwo klas 1

dagelijks
5 februari 2018 t/m 7 februari 2018
verspreid over deze dagen excursie Den Haag brugklassen

ma 5 februari 2018
deze week mondeling Nederlands havo klas 5 en vwo klas 6

di 6 februari 2018
meeloopdag beroepenoriëntatie havo klas 4 en vwo klas 4

di 6 februari 2018
LO2 excursie mavo klas 2

di 6 februari 2018
practicum scheikunde havo klas 5

wo 7 februari 2018
excursie Keulen havo klas 4 en vwo klas 4

wo 7 februari 2018
meeloopdag beroepenoriëntatie mavo klas 2

do 8 februari 2018
practicum natuurkunde havo klas 5 en vwo klas 6

do 8 februari 2018
LO2 excursie mavo klas 3

vr 9 februari 2018
deadline profielwerkstuk (PWS) havo klas 5 en vwo klas 6

vr 9 februari 2018
voorstelling The Cyclepaths (Engelstalig improvisatie-comedy gezelschap) voor havo klas 4 en vwo klassen 4 en 5

dagelijks
12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
voorjaarsvakantie

di 27 februari 2018
hbo-oriëntatie havo klas 4

wo 28 februari 2018
presentatie profielwerkstuk (PWS) havo klas 5 en vwo klas 6

di 6 maart 2018
16.00 - 19.30 uur aanmelden brugklas schooljaar 2018-2019

di 6 maart 2018
loopbaanoriëntatieprogramma Een Opleiding Goed Bekeken mavo klas 3

wo 7 maart 2018
16.00 - 19.30 uur aanmelden brugklas schooljaar 2018-2019

do 15 maart 2018
mondelingen Duits en Engels havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
15 maart 2018 t/m 21 maart 2018
SE-week 3 mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
19 maart 2018 t/m 22 maart 2018
40-minutenrooster

wo 21 maart 2018
practicum biologie mavo klas 4

vr 23 maart 2018
practicum natuurkunde mavo klas 4

ma 26 maart 2018
rapport 2 en SE-lijst

ma 26 maart 2018
workshop grime (musical)

wo 28 maart 2018
inleveren aanvraag herkansingen en examentraining mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

vr 30 maart 2018
studiedag medewerkers, lesvrij leerlingen

ma 2 april 2018
tweede paasdag

dagelijks
5 april 2018 t/m 10 april 2018
herkansingen SE-3 mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

wo 11 april 2018
start examentraining

do 12 april 2018
examen Anglia

vr 13 april 2018
Markland Technasium Award (MTA) havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
meerdaagse reizen

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
in deze week Art&Design excursie Antwerpen mavo klas 3, havo klas 3 en vwo klas 3

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
deze week wiskundewandeling brugklassen

di 17 april 2018
excursie Archeon brugklassen

dagelijks
23 april 2018 t/m 4 mei 2018
meivakantie

di 8 mei 2018
Jeugdschouw, maatschappelijke stage vwo klas 3

wo 9 mei 2018
laatste lesdag mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6 met onder meer voetbaltoernooi en barbecue

wo 9 mei 2018
laatste dag examentraining mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

do 10 mei 2018
hemelvaartsdag

vr 11 mei 2018
vrije dag

dagelijks
14 mei 2018 t/m 29 mei 2018
centraal schriftelijk examen tijdvak 1

ma 21 mei 2018
tweede pinksterdag

di 29 mei 2018
practicum scheikunde vwo klas 5

di 29 mei 2018
herkansing rekentoets vwo klas 6

wo 30 mei 2018
Marklandgala voor eindexamenkandidaten

dagelijks
30 mei 2018 t/m 1 juni 2018
herkansing rekentoets maavo klas 3, havo klas 4 en vwo klas 5

do 7 juni 2018
Art&Design en KuBV workshop graffiti havo klas 3 en vwo klas 3

wo 13 juni 2018
uitslag centraal schriftelijk examen tijdvak 1

vr 15 juni 2018
deadline aanmelden examens 2e tijdvak

dagelijks
18 juni 2018 t/m 21 juni 2018
centraal schriftelijk examen 2e tijdvak

ma 18 juni 2018
practicum scheikunde havo klas 4

di 19 juni 2018
einde lessen 13.30 uur

wo 20 juni 2018
kennismakingsmiddag brugklasleerlingen schooljaar 2018-2019

dagelijks
20 juni 2018 t/m 26 juni 2018
toetsweek 2 onderbouw mavo, havo, vwo en mavo klas 3 en havo klas 4 / Se-week vwo klas 5

vr 22 juni 2018
praticum biologie havo klas 4

wo 27 juni 2018
sportdag bovenbouwklassen

vr 29 juni 2018
uitslag centraal schriftelijk examen tijdvak 2

dagelijks
3 juli 2018 t/m 10 juli 2018
zomerschool

di 3 juli 2018
diploma-uitreiking mavo

wo 4 juli 2018
diploma-uitreiking vwo

wo 4 juli 2018
diploma-uitreiking havo

do 5 juli 2018
rapport 3

dagelijks
9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018
zomervakantie