• Kalender schooljaar 2017-2018

Kalender schooljaar 2017-2018

pdate 09-01-2018Wanneer?

dagelijks
t/m 22 maart 2018
40-minutenrooster

vr 23 maart 2018
practicum natuurkunde mavo klas 4

ma 26 maart 2018
workshop grime (musical)

ma 26 maart 2018
rapport 2 en SE-lijst

wo 28 maart 2018
inleveren aanvraag herkansingen en examentraining mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

vr 30 maart 2018
studiedag medewerkers, lesvrij leerlingen

ma 2 april 2018
tweede paasdag

di 3 april 2018
Ouderavondgesprekken

wo 4 april 2018
Ouderavondgesprekken

dagelijks
5 april 2018 t/m 10 april 2018
herkansingen SE-3 mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

wo 11 april 2018
Musicalvoorstelling door leerlingen

wo 11 april 2018
start examentraining

do 12 april 2018
examen Anglia

vr 13 april 2018
Markland Technasium Award (MTA) havo klas 5 en vwo klas 6

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
in deze week Art&Design excursie Antwerpen mavo klas 3, havo klas 3 en vwo klas 3

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
deze week wiskundewandeling brugklassen

dagelijks
16 april 2018 t/m 20 april 2018
meerdaagse reizen

di 17 april 2018
excursie Archeon brugklassen

dagelijks
23 april 2018 t/m 4 mei 2018
meivakantie

di 8 mei 2018
Jeugdschouw, maatschappelijke stage vwo klas 3

wo 9 mei 2018
laatste dag examentraining mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6

wo 9 mei 2018
laatste lesdag mavo klas 4, havo klas 5 en vwo klas 6 met onder meer voetbaltoernooi en barbecue

do 10 mei 2018
hemelvaartsdag

vr 11 mei 2018
vrije dag

dagelijks
14 mei 2018 t/m 29 mei 2018
centraal schriftelijk examen tijdvak 1

ma 21 mei 2018
tweede pinksterdag

di 29 mei 2018
herkansing rekentoets vwo klas 6

di 29 mei 2018
practicum scheikunde vwo klas 5

wo 30 mei 2018
Marklandgala voor eindexamenkandidaten

dagelijks
30 mei 2018 t/m 1 juni 2018
herkansing rekentoets mavo klas 3, havo klas 4 en vwo klas 5

do 7 juni 2018
Art&Design en KuBV workshop graffiti havo klas 3 en vwo klas 3

wo 13 juni 2018
uitslag centraal schriftelijk examen tijdvak 1

vr 15 juni 2018
deadline aanmelden examens 2e tijdvak

dagelijks
18 juni 2018 t/m 21 juni 2018
centraal schriftelijk examen 2e tijdvak

ma 18 juni 2018
practicum scheikunde havo klas 4

di 19 juni 2018
einde lessen 13.30 uur

dagelijks
20 juni 2018 t/m 26 juni 2018
toetsweek 2 onderbouw mavo, havo, vwo en mavo klas 3 en havo klas 4 / Se-week vwo klas 5

wo 20 juni 2018
kennismakingsmiddag brugklasleerlingen schooljaar 2018-2019

vr 22 juni 2018
praticum biologie havo klas 4

wo 27 juni 2018
sportdag bovenbouwklassen

vr 29 juni 2018
uitslag centraal schriftelijk examen tijdvak 2

dagelijks
3 juli 2018 t/m 10 juli 2018
zomerschool

di 3 juli 2018
diploma-uitreiking mavo

wo 4 juli 2018
diploma-uitreiking vwo

wo 4 juli 2018
diploma-uitreiking havo

do 5 juli 2018
rapport 3

dagelijks
9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018
zomervakantie