• Uitslag examens tijdvak 1

Uitslag examens tijdvak 1

Het waren weer spannende dagen voor examenkandidaten, ouder(s)/ verzorger(s) en medewerkers, maar afgelopen donderdag kwamen dan eindelijk de uitslagen van de centrale eindexamens tijdvak 1 binnen. 171 van de 201 leerlingen zijn geslaagd.

Via de N-termen werd het al snel duidelijk dat enkele examens landelijk wel als erg moeilijk ervaren werden. Negen kandidaten, verspreid over onze drie afdelingen, hebben hun examens verspreid en zullen in tijdvak 2 nog enkele laatste examens afronden. Daarnaast zullen 17 kandidaten nog herkansingen gaan afleggen in tijdvak 2 (en mogelijk 3). Helaas hebben drie kandidaten het definitief niet weten te redden.

Afgelopen donderdag zijn intern vergaderingen geweest om de herkansingstrajecten voor kandidaten goed vast te stellen. We kunnen voorlopig spreken van eerste goede resultaten. Alle geslaagde kandidaten ontvangen een mooie Markland-vlag. We wensen de overige examenkandidaten veel succes tijdens de herkansingen!