• Primeur voor Markland Zevenbergen: Examen DELF!

Primeur voor Markland Zevenbergen: Examen DELF!

Vanaf begin dit schooljaar hebben maar liefst 18 leerlingen van het Markland College Zevenbergen elke week bij docente Frans, mevrouw Van Elzakker, de DELF (Diplôme d’Études de Langue Française) - lessen op niveau A1 gevolgd. Woensdag 14 juni was de eerste examendag met de schriftelijke examens; zaterdag 17 juni werden in Den Haag de mondelinge examens afgenomen.

In de lessen DELF stond afgelopen jaar uiteraard de Franse taal centraal en werd veel geoefend met de diverse vaardigheden: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Om te beoordelen of de leerlingen aan dit niveau voldoen zijn de leerlingen door het Institut Français te Amsterdam opgeroepen examen te doen.

De eerste examendag was dus woensdag 14 juni. Op deze dag vonden de schriftelijke examens plaats: compréhension orale, compréhension écrite et production écrite. Afgelopen zaterdag 17 juni hebben de kandidaten hun mondeling examen afgelegd in Den Haag: production orale. Dit was het laatste onderdeel van het DELF-examen.

Bij het Gymnasium Haganum in Den Haag moesten de leerlingen zich op verschillende tijdstippen melden. De grootste groep is met de trein en tram onder begeleiding van mevrouw Van Elzakker naar Den Haag afgereisd, andere leerlingen kwamen met  ouders met de auto. Éen voor één werden ze opgeroepen en zo gingen de kandidaten, de één iets meer nerveus dan de andere, laten horen hoe goed ze Frans kunnen spreken!

Mevrouw Van Elzakker:"Het was een lange, warme en voor sommigen een beetje stressvolle dag maar ze hebben allemaal ontzettend hun best gedaan! Iets om trots op te zijn! On attend les résultats!"

> De laatste les (met taart!) en de examendag in Den Haag in beeld!