• Et bien sûr on parle français!

Et bien sûr on parle français!

Maandag 12 en dinsdag 13 juni hebben alle brugklasleerlingen laten horen wat ze het afgelopen jaar op het gebied van gespreksvaardigheid voor Frans hebben geleerd. Op een terrasje “en France” voerden de leerlingen een gesprekje.

Naast dat ze zichzelf voorstelden, hebben ze het gehad over onderwerpen als familie, school, huisdieren, kleding, huis en sport en/of hobby’s. En dat allemaal in het Frans!
De leerlingen hebben het eerste jaar veel geleerd, wat bleek uit de mooie resultaten die vermeld stonden op hun “certificat” dat ze na afloop ontvingen.
Docente Frans, mevrouw Van Elzakker: "Mes compliments!! À l’année prochaine!!"
> In beeld