• Presenteren op de Eureka!Day

Presenteren op de Eureka!Day

Woensdag 10 mei reisden technasiasten van onze school af naar Soest voor de Eureka!Day, het evenement ter afsluiting van de Eureka!Cup, de landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo.

Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Tijdens de Eureka!Day presenteren de beste teams hun oplossing en ontwerpproces aan een deskundige jury en is er een bedrijvenmarkt met allerlei leuke, leerzame en uitdagende activiteiten.

Docente mevrouw Van Loon:"We hebben een leuke dag gehad! We waren met zeven teams. De eerstejaars hadden een opdracht van Heutink groep om een slim etiket te ontwerpen. De tweedejaars hadden een opdracht van defensie om een wereldwijd communicatiemiddel te ontwerpen of een opdracht van ProRail om een verstoppingsproof station te ontwerpen. De derdejaars leerlingen hadden een opdracht van de universiteit van Twente om chirurgische instrumenten te ontwerpen of een opdracht van WOW om een rotonde te ontwerpen geschikt voor zelfrijzende auto's. De dag bestond uit het presenteren van de procesposter, het prototype en een samenwerkingsopdracht."

Onze school heeft niets gewonnen, maar een leuke en leerzame ervaring was het zeker!
> De dag in beeld