Tevredenheidsonderzoek voor ouder(s)/verzorgers klas 3

Op 22 maart hebben alle ouders/verzorgers van onze leerlingen klas 3 een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek van Scholen op de kaart ontvangen.

Natuurlijk is het de bedoeling dat zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan dit onderzoek. U heeft nog tot 30 april de gelegenheid om dit te doen.

Ik dank u bij voorbaat!

J. Buijs,
Stafmedewerker bestuur