• Versterkt taalonderwijs

Versterkt taalonderwijs

Een goede beheersing van je talen opent deuren. Onze school heeft een hoogwaardig taalaanbod dat bestaat uit: Anglia (Engels), DELF (Frans), Goethe (Duits) en DELE (Spaans).

Anglia
Anglia Network Europe is een actief netwerk van scholen en universiteiten die samenwerken om het leren en lesgeven van Engels te stimuleren en structureren. Het doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen.

Er zijn tien niveaus: leerlingen die goed zijn in de Engelse taal worden extra uitgedaagd en leerlingen die moeite hebben met de taal, kunnen stap voor stap werken aan verbetering. Het certificaat behaald vanaf 'level proficiency', kan gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot universiteiten in Engeland.
Op onze school kunnen alle leerlingen (mavo, havo en vwo) deelnemen aan het Anglia-examen.

DELF junior
Het DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau. Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.

Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.
De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met als middel de taal.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties. Alle leerlingen (mavo, havo en vwo) kunnen op onze school de lessen DELF volgen.

Goethe
Voor de Duitse taal kunnen op onze school leerlingen van het havo en vwo de door het Goethe-Institut opgestelde studie van de Duitse taal volgen. De lessenreeks wordt afgesloten met een mondeling examen en schriftelijk examen voor lees-, luister- en schrijfvaardigheid.

Het Goethe-Institut is een organisatie die wereldwijd het Duits promoot en internationaal erkende taalcertificaten uitgeeft. De examens zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie.

DELE
De DELE diploma's (DELE staat voor Diploma de Español como Lengua Extranjero) zijn officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen en die namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs door het Instituto Cervantes worden toegekend. Deze diploma's worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare instellingen.

Als je wilt gaan werken of studeren in een omgeving waar Spaans wordt gesproken is dit diploma van hoge internationale waarde. Tevens is het een waardevolle afsluiting van je lessen Spaans. De examens worden afgenomen op het Instituto Cervantes in Utrecht.

Indien aan het einde van het eerste jaar het beginnersniveau behaald wordt, kan deelgenomen worden aan het examen niveau A1. De aanmelding geschiedt in overleg met de docente Spaans. Mocht je het niveau niet behalen om examen te doen, ontvang je wel een plusdocument waarin vermeld staat dat je een schooljaar Spaans hebt gevolgd.

Al onze brugklasleerlingen, mavo 3, havo 4 en vwo 4 (met ingang van schooljaar 2022-2023) kunnen Spaans volgen.

Kosten voor deelname zijn ongeveer: 60 euro (excl. examengeld van 127 euro).