• Versterkt taalonderwijs

Versterkt taalonderwijs

Een goede beheersing van je talen opent deuren!
Het versterkt taalonderwijs op onze school:
Anglia (Engels)
DELF (Frans)
Goethe (Duits)

Anglia
Anglia Network Europe is een actief netwerk van scholen en universiteiten die samenwerken om het leren en lesgeven van Engels te stimuleren en structureren. Het doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen.
Er zijn tien niveaus: leerlingen die goed zijn in de Engelse taal worden extra uitgedaagd en leerlingen die moeite hebben met de taal, kunnen stap voor stap werken aan verbetering. Het certificaat behaald vanaf 'level proficiency', kan gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot universiteiten in Engeland.
Op onze school kunnen alle leerlingen (mavo, havo en vwo) deelnemen aan het Anglia-examen.

DELF junior
Het DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau.
Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.
Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.
De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met de taal als middel.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.
Alle leerlingen (mavo, havo en vwo) kunnen op onze school de lessen DELF volgen.

Goethe
Voor de Duitse taal kunnen op onze school leerlingen van het havo en vwo de door het Goethe-Institut opgestelde studie van de Duitse taal volgen. De lessenreeks wordt afgesloten met een mondeling examen en schriftelijk examen voor lees-, luister- en schrijfvaardigheid.
Het Goethe-Institut is een organisatie die wereldwijd het Duits promoot en internationaal erkende taalcertificaten uitgeeft. De examens zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie.