• Art & Design

Art & Design

Art & Design staat voor twee zaken: Het ontwikkelen van creativiteit en het bewust worden van een ontworpen wereld om ons heen.

Vaak staan we er niet bij stil dat alles wat we gebruiken is ontworpen, en dat daar dus keuzes aan vooraf zijn gegaan. Of dat nu een fiets is waar we op stappen, de weg met bewegwijzering tot de oortjes die we in doen tijdens het fietsen die in onze rugzak zit, die natuurlijk ook weer ontworpen is. Dit proces van bewustwording en de keuzes die gemaakt worden, zitten in het stukje design.

Leerlingen krijgen opdrachten op het gebied van ontwerpen en design en worden uitgedaagd om tot minder voor de hand liggende oplossingen te komen. Het stukje art gaat over de kunstzinnigheid, gevoelens die je kwijt kunt in opdrachten. Het uniek zijn van mensen.

Wat leer je?
Je ontwikkelt allereerst kennis over vormgeving, materialen, technieken en kunsten. Bijvoorbeeld door het maken van beeldend werk zoals fotoseries of schilderwerk. Daarnaast staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je leert waar te nemen en te observeren. Met een open blik leer je te kijken naar bijvoorbeeld het werk van andere kunstenaars. Zo leer je stereotypen te doorzien en nauwkeurig te observeren, wat belangrijk is in veel beroepen.

Je krijgt inzicht in je eigen motivatie en die van anderen. En je leert te vernieuwen door te experimenteren tijdens opdrachten en na te denken over je eigen gevoelens. Ook leer je je voorstellingsvermogen te ontwikkelen door op een creatieve manier aan oplossingen te werken. Een vaardigheid die bijvoorbeeld Einstein gebruikte, door het denken in beelden vormde hij een mentaal beeld van een probleem waarvoor hij een oplossing bedacht. Verder leer je door te innoveren nieuwe dingen te maken en te ontdekken.