• REA: Samen jongeren ondersteunen

REA: Samen jongeren ondersteunen

Maandag 27 maart hebben mevrouw D. van Kelle, voorzitter van het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o (SWV Roos VO), mevrouw M. Broodbakker, plaatsvervangend voorzitter van SWV Roos VO, wethouder H. Verbraak van de gemeente Roosendaal, wethouder J. Paantjens van de gemeente Halderberge en wethouder T. Zwiers van de gemeente Moerdijk hun handtekening gezet onder het Convenant Regionale Educatieve Agenda 2017-2020.

Door het instemmen met het Convenant REA onderschrijven de schoolbesturen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband en de drie gemeenten de doelstellingen en zeggen deze te gaan realiseren.
> Klik hier voor de thema's van de gezamenlijke onderwijs- en gemeentelijke agenda 2017-2018.

> Ondertekening in beeld

SWV Roos VO
In Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Harderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft SWV ROOS VO steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

REA
De regionale verbinding van de ondersteuning voor jongeren in het kader van passend onderwijs en in het kader van het sociale domein is het hoofdthema van de Regionale Educatieve Agenda (REA). Binnen de REA werken de scholen van het SWV ROOS VO en de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen.