• Profielwerkstuk gepresenteerd!
  • Profielwerkstuk gepresenteerd!
  • Profielwerkstuk gepresenteerd!

Profielwerkstuk gepresenteerd!

De eindexamenkandidaten van het vwo en havo presenteerden donderdag 23 februari hun profielwerkstuk (PWS) aan docenten en ouders. Tal van onderwerpen passeerden de revue, zoals

Emancipatie op school door de jaren heen
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
Vietnam
Vrouwenhandel
Sport en voeding
Maatschappelijk gedrag
Samenwerking tussen beide ogen
Waarom is Engels uitgegroeid tot wereldtaal?
De positie van de Franse taal in de wereld
Ruimtekolonisatie
Duurzame energie
Buskruit en de functies van de verschillende bestanddelen
Guiness
Brandstof
Bier
De invloed van kleur op beleving!
Effect van bakvet/olie op vetgehalte friet
Rolpatronen man en vrouw door de tijd heen
Het brouwen van verschillende soorten bier
Het verband tussen klimaatverandering en compostering
Algen in voeding
Spierblessures
Kunststromingen
Verandering van de positie van het gezin in wasmiddelreclames
Pop Art
De invloed van sociale media op taalgebruik
Chinese economie
Microcrediet
Palm Invest
Verschil wiskunde basisschool en middelbare school
Fraude
Verandering van de positie van het gezin in wasmiddelreclames
De tien bekendste steden van de VS
Invloed van Engels op de Nederlandse taal
Concurrentie Nike en Adidas
Reclame en sociale media
Een eigen onderneming
Sportsponsering
Analfabeten in de samenleving
Verschil tussen Vlaams en Nederlands
Straattaal
Kalmerende werking lavendel
Moleculaire gastronomie
Waterstofraket
Media in de oorlog
Verzilting
De invloed van bepaalde chemische stoffen op de verschillende aspecten van de slaap
Duits en Zweeds
Oerknal
Kanstheorie gokspellen
Cryptologie
G force en winamp
Spaaractie voor een gezonde levensstijl
Ondernemerschap
Studenten studiestelsels