• Jongerengemeenteraad
  • Jongerengemeenteraad

Jongerengemeenteraad

Vandaag (donderdag 23 februari) houdt ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat, in samenwerking met de gemeente Moerdijk en het Markland college Zevenbergen het project de Jongerengemeenteraad. Aan dit project neemt een aantal zeer gemotiveerde leerlingen uit mavo 4 deel. Aan het eind van de dag wordt de Jongerengemeenteraadsvergadering gehouden. Deze begint om 16.00 uur en is openbaar.

De leerlingen houden zich vandaag op het gemeentehuis een dag lang bezig met lokale politiek en doen dit door concrete plannen te bedenken in het kader van het thema Cultuur aantrekkelijk maken voor jongeren. De gemeente heeft voor uitvoering van het winnende voorstel een bedrag van € 1.500,00 vrijgemaakt.

Doel van het project Jongerengemeenteraad is jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan. Het Markland College Zevenbergen probeert zo de leerlingen, vanuit het vak maatschappijleer, een aantal essentiële burgerschapscompetenties mee te geven. Dit natuurlijk ook met het oog op de komende verkiezingen.

In kleine werkgroepen wordt, met hulp van ervaren begeleiders, gewerkt aan een projectvoorstellen. Tevens worden er gesprekken gevoerd met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Deze confrontatie draagt ertoe bij dat de leerlingen hun projectvoorstellen om € 1.500,-- te besteden, goed kunnen onderbouwen.

Vanmiddag zullen de leerlingen in een Jongerengemeenteraadsvergadering de gemeenteraad adviseren over de besteding van dit bedrag. Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal door de gemeente uitgevoerd worden.

De Jongerengemeenteraadsvergadering is openbaar en begint om 16.00 uur en wordt voorgezeten door burgemeester Klijs. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en mee te stemmen voor het beste project.