Wat mee te nemen bij de aanmelding?

Verzocht wordt bij de aanmelding het volgende mee te brengen:
o Kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de leerling (beide zijden); uittreksel uit het persoonsregister is ook mogelijk
o Adviesformulier basisschool
o Ingevuld aanmeldingsformulier
o Onderwijskundig rapport
o Plaatsingswijzer
o Alle andere voor het onderwijs relevante informatie