• Welke profiel zal gekozen worden?

Welke profiel zal gekozen worden?

In oktober startte het proces van informatievoorziening over de profielkeuze voor onze 3e klassen havo/vwo en de leerlingen uit mavo 4 die de ambitie hebben om door te stromen naar de havo. Donderdag 26 januari sloten we dit proces af met de PIA: de Profiel Informatie Avond. Hierbij kregen de leerlingen en ouders nog eenmaal de kans om de laatste vragen te stellen. De docenten kregen nog eenmaal de kans om de leerlingen te overtuigen om voor hun vak te kiezen.
Volgende week maken de leerlingen de voorlopige profielkeuze. Spannend!
> In beeld