• Fantastische open dag

Fantastische open dag

Zaterdag 21 januari mochten we onder anderen heel veel basisschoolleerlingen en hun ouders van harte welkom heten op onze open dag, waarop we iedereen konden laten zien wat de mogelijkheden bij ons op school zijn! > In beeld

Leuk dat jullie naar onze open dag zijn gekomen!

Dinsdag 17 en woensdag 18 januari zijn de informatieavonden gehouden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. 
> Klik hier voor de PowerPointpresentaties van de voorlichtingsavonden!

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar?
Ook dat doen we persoonlijk! Dinsdag 7 en woensdag 8 maart zijn ouder(s) en hun zoon/dochter die nu in groep 8 zit van 16.00 tot 19.30 uur van harte welkom voor de aanmelding voor het nieuwe schooljaar!
> Aanmeldingsformulier brugklas