• Voorlichting gegeven over

Voorlichting gegeven over

Dinsdag 17 en woensdag 18 januari mochten we ouders en leerlingen van groep 8 hartelijk welkom heten op onze voorlichtings- c.q. informatieavonden die traditiegetrouw voor de open dag (a.s. zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur!) worden gehouden.

In lokalen werd informatie gegeven over onze onderwijsrichtingen vwo, havo en mavo en over het Technasium en Technologie & Toepassing; in de aula stonden kraampjes waar informatie kon worden ingewonnen over onder meer onze Sportklas, VECON Business School, Versterkt talenonderwijs, de klassieke talen, de beroepsgerichte leerwegen kader en basis van het Markland College Oudenbosch, het vak Art & Design, mentoraat klas 1 en de oudervereniging van onze school!
> In beeld
> De presentaties gehouden d.d. dinsdag 17 en woensdag 18 januari

Graag tot ziens op onze open dag a.s. zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur!