• VECON Business School
  • VECON Business School

VECON Business School

Het Markland College Zevenbergen is met ingang van januari 2017 officieel VECON Business School.

Dit past binnen onze onderwijskundige visie om tegemoet te komen aan de kwaliteiten, talenten en interesses van leerlingen. De VECON Business School past goed bij deze visie waarin we leerlingen in aanraking willen laten komen met onderzoeken, ontwerpen en ondernemen.

Doel van de VECON Business School is om leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap. Hierdoor leren leerlingen vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, oplossingen zoeken, doorzetten, informatie verzamelen en een werkproces overzien. De VECON Business School is gekoppeld aan het examenvak bedrijfseconomie / management & organisatie.

Het programma van de VECON Business School richt zich op de bovenbouwleerlingen van zowel de havo- als de vwo-afdeling en heeft als uitgangspunt leerlingen basiskennis meegeven van het ondernemerschap. Dit gebeurt door leerlingen kennis te laten nemen over marketing, boekhouden en ondernemerschap en het daadwerkelijk opzetten van een eigen onderneming.