• Markland Zevenbergen VECON Business School

Markland Zevenbergen VECON Business School

We gaan ondernemen: Het Markland College Zevenbergen is officieel VECON Business School. Dit past binnen onze onderwijskundige visie om tegemoet te komen aan de kwaliteiten, talenten en interesses van leerlingen.

De VECON Business School past goed bij deze visie waarin we leerlingen in aanraking willen laten komen met onderzoeken, ontwerpen en ondernemen.

Doel van de VECON Business School is om leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap. Hierdoor leren leerlingen vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, oplossingen zoeken, doorzetten, informatie verzamelen en een werkproces overzien. De VECON Business School is gekoppeld aan het examenvak management & organisatie.

Het programma van de VECON Business School richt zich op de bovenbouwleerlingen van zowel de havo- als de vwo-afdeling en heeft als uitgangspunt leerlingen basiskennis meegeven van het ondernemerschap. Dit gebeurt door leerlingen kennis te laten nemen over het opzetten van een eigen bedrijf in de voorexamenklassen en het daadwerkelijk uitvoeren van een ondernemingsplan door middel van het opzetten van een eigen onderneming!

> In beeld

Foto: Maandag 9 januari 2017: Overhandiging vlag en certificaat door de heer H. van den Boomgaard (rechts) van VECON Business School