• Proeven aan onze school

Proeven aan onze school

In de week van 29 november en deze week mochten we vele groep 8-ers van basisscholen uit de gemeente Moerdijk en gemeente Etten-Leur hartelijk welkom heten!

Zij kwamen naar onze school voor het volgen van twee lessen. Gekozen kon worden uit een les Frans, biologie, Nederlands, wiskunde, muziek, aardrijkskunde, scheikunde, economie en Latijn! 

Beste groep 8-ers, wij vonden het hartstikke leuk dat jullie in onze schoolbanken zaten! 
> In beeld
> Open dag 21 januari 2017 en meer !