• Bèta Challenge: Technologie en Toepassing (T&T)

Bèta Challenge: Technologie en Toepassing (T&T)

De Bèta Challenge is er speciaal voor onze mavo-leerlingen gericht op techniek en technologie.

Het is een succesvol concept waarin de vmbo/ mavo-tl leerling op het voortgezet onderwijs via een projectmatige aanpak werkt aan realistische vraagstukken rond de toepassing van techniek en technologie.

Bèta Challenge met het vak Technologie & Toepassing, is het concept waarin:

  • onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding worden gebracht;
  • leerlingen werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
  • bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren centraal staan;
  • algemene beroepscompetenties zijn opgenomen,
  • waarin theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.
Dit alles met als doel om een interessant, uitdagend onderwijsprogramma te bieden, dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo.

Dat Bèta Challenge meer is dan een vak betekent dat ook gestreefd wordt naar het inrichten van een samenhangend geheel van leeractiviteiten die het vak versterken. Het vak wordt ingebed in een programma dat doorloopt in het mbo.

> Lees meer op de website van Bèta Challenge