• Masterskip Wylde Swan

Masterskip Wylde Swan

Met tal van buitenschoolse activiteiten plaatst het Markland College Zevenbergen elk schooljaar het klaslokaal in de wereld. Zo wordt leerlingen van de bovenbouw vwo en havo de ruimte geboden om deel te nemen aan de onderwijszeilreis van Masterskip Wylde Swan: een vijf of zes weken durende zeilreis op de grootste topzeilschoener ter wereld.

Aan boord van het schip krijgen de leerlingen naast hun reguliere lesprogramma verdiepende lessen waarvan de stof is gekoppeld aan het leven aan boord. Tevens staan excursies in plaatsen waar het schip aanlegt, op het onderwijsprogramma. De bijzondere onderwijszeilreis bestaat uit vier etappes c.q. vier reizen. Dit schooljaar nemen in totaal elf leerlingen deel aan één van de vier reizen.

Zaterdag 8 oktober stappen de havo 4 leerlingen Amber Alofsen en Lize Schreuders en Samia Zeeuw van der Laan uit 5 vwo in Rotterdam aan boord van de Wylde Swan voor de vijf weken durende zeilreis naar Tenerife. Voor etappe B (van Tenerife naar St. Maarten van 14 november t/m 27 december) hebben zich acht leerlingen aangemeld.