• Een veilige school
  • Een veilige school

Een veilige school

Het Markland College wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig weten. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en wordt erop toegezien dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Veiligheidsprotocol
Het Markland College Zevenbergen heeft in samenwerking met de gemeente Moerdijk, justitie en politie een veiligheidsprotocol vastgesteld. Het past in een reeks activiteiten die onze school reeds heeft gerealiseerd, zoals zorgteams en een intensieve samenwerking met de wijkagent.
De directie heeft regelmatig overleg met gemeente en politie om de veiligheid in en rond de school te waarborgen.

Wijkagent
Regelmatig komt de wijkagent Johan Willemse naar onze school.

  • Wanneer contact is gewenst, zijn er de volgende mogelijkheden:
  • De leerling spreekt hem aan als hij aanwezig is op/bij de school of elders op straat in Zevenbergen.
  • De leerling belt hem op (via telnr. 0900 - 8844)
  • De leerling stuurt een e-mail naar hem (team-mark-dintel@mw-brabant.politie.nl)
  • De leerling loopt even binnen bij het gemeentehuis (nagenoeg tegenover de school) en vraagt naar de politiebalie (balie nummer 10). De openingstijden zijn conform de openingstijden van het gemeentehuis.
  • De leerling vraagt de mentor, conciërge of teamleider contact met hem op te nemen.

Regels en richtlijnen
Om alle leerlingen en medewerkers van het Markland College een gestructureerde en veilige omgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels opgesteld.
Op het leerlingen-, ouder- en personeelsweb van de school staan de documenten betreffende Rechten en Plichten, het leerlingenstatuut en regels die gelden in en rond onze school.
Verder zijn er regels opgesteld in het kader van de rookvrije school (lees meer).

Pestprotocol
We accepteren niet dat leerlingen elkaar uitschelden of pesten. Als we dat merken, treden we daar streng tegen op. Aan de ouders/verzorgers vragen we, wanneer hun kind wordt gepest, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de mentor, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Ook van onze medewerkers verwachten we dat ze zich respectvol gedragen t.o.v. elkaar en onze leerlingen.

stoppesten@markland.nl
Dat er goed, op een positieve manier met elkaar wordt omgaan en leerlingen en medewerkers zich veilig weten op school, vinden wij erg belangrijk. Pesten is dan ook 'not done'.
Binnen het Markland College Zevenbergen is er een anti-pest coördinator werkzaam en is er het e-mailadres stoppesten@markland.nl, via welk iedereen pestgedrag kan melden.

Incidentenregistratie
Incidenten worden door ieder personeelslid schriftelijk gemeld. In en om de schoolgebouwen staan camera's.

Aanpassingen in het gebouw
Op de centrale trap in ons schoolgebouw geldt 'eenrichtingsverkeer'. Verder is de school toegankelijk voor mindervaliden.

Veilig Honk
Ter bevordering van de veiligheid op weg naar en van school hebben we in samenwerking met de gemeente Moerdijk het zogenoemde project Veilig Honk.
Leerlingen van buiten Zevenbergen kunnen tijdens hun fietstocht naar en van school met problemen terecht bij mensen die langs de fietsroute wonen.
De huizen waar leerlingen aan kunnen bellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het bordje Veilig Honk.
Klik hier voor de Veilig Honk adressen in de gemeente Moerdijk.

Veiligheidsbeleving
Elk schooljaar wordt een enquête afgenomen onder leerlingen en ouders om onder meer na te gaan hoe de leeromgeving wordt ervaren.
 
Uit de enquête onder onze derdejaars in het schooljaar 2015-2016:
Ik voel me veilig op school: 7,3
De sfeer op school is prettig: 6,7
Op school gelden duidelijke regels: 6,0
 
Hun ouders:
Mijn kind voelt zich veilig op school: 8,1 
De sfeer op school is prettig: 7,4
Op school gelden duidelijke regels: 7,5
 
Scholing
Het Markland College heeft een eigen scholingscentrum voor medewerkers: het Marklandrium, het kenniscentrum voor deskundigheidsbevordering.
Binnen het Marklandrium worden onder meer cursussen gegeven ter bevordering van de veiligheid (Bedrijfshulpverlening, EHBO, kanjertraining, de leerling en het gebruik van drugs, enzovoort). 
Het personeel is verder geschoold met betrekking tot agressiebeheersing. Eén van de docenten lichamelijke opvoeding is tevens docent gevaarbeheersing.

Voorlichting
In samenwerking met de gemeente voeren we diverse projecten uit om leerlingen en ouders voor te lichten over bijvoorbeeld het belang van goed gezien worden in het verkeer (de fietsverlichtingsactie).
Tevens wordt onder meer aandacht besteed aan digitaal pesten.