• Versterkt talenonderwijs

Versterkt talenonderwijs

Een goede beheersing van je talen opent deuren!
Op onze school:
  • kunnen alle leerlingen deelnemen aan het Anglia-examen
  • is er voor vwo'ers, havisten en mavoleerlingen de DELF junior klas
  • kunnen vwo'ers het Goethe certificaat behalen 

Anglia
Anglia Network Europe is een actief netwerk van 375 scholen en universiteiten die samenwerken om het leren en lesgeven van Engels te stimuleren en structureren. Het doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen.
Er zijn tien niveaus: leerlingen die goed zijn in de Engelse taal worden extra uitgedaagd en leerlingen die moeite hebben met de taal, kunnen stap voor stap werken aan verbetering. Het certificaat behaald vanaf 'level proficiency', kan gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot universiteiten in Engeland.

DELF junior
Het DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau.
Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.
Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.
De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met de taal als middel.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.

Goethe
Voor Duits kunnen leerlingen deelnemen aan het onderwijsprogramma Goethe en het Goethe certificaat behalen, het internationaal erkende taalcertificaat voor Duits, uitgereikt door het Goethe Instituut.
De voorbereiding voor het examen vindt op school plaats en er zijn de schriftelijke toetsen lezen, luisteren en schrijven en er wordt mondeling een examen afgenomen.