• MR, oudervereniging, leerlingenraad

MR, oudervereniging, leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenraadsraad actief, is er een zeer betrokken en actieve oudercommissie en een enthousiaste leerlingenraad.
Leden van de MR Zevenbergen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Markland College.

Medezeggenschapsraad
De MR, waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Ze geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denken mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.

De samenstelling van de MRZ met ingang van 1 augustus 2016:
leerlingen: Alysha de Moor, Swen van Geel en Stijn Goossens
ouders: Mevr. M. Goossens, dhr. M. Brouwer en dhr. A. Veenstra
personeel: Mevr. A. Joosse (voorzitter), mevr. W. Schrauwen (secretaris), mevr. M. Leijten, dhr. J. Sprangers, dhr. M. van Vliet en dhr. M. van Elzakker

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Beide medezeggenschapsraden maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.
De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van personeel en de centrale kaders voor beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

De GMR is als volgt samengesteld:
twee personeelsleden van het Markland College Oudenbosch
één personeelslid van het Markland College Zevenbergen
één personeelslid van de centrale ondersteuning
één ouder/verzorger van het Markland College Oudenbosch
één ouder/verzorger van het Markland College Zevenbergen
één leerling van het Markland College Oudenbosch
één leerling van het Markland College Zevenbergen

Oudervereniging
Op onze school hebben we een zeer betrokken, actieve en enthousiaste oudervereniging c.q. oudercommissie. Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de directeur en/of een teamleider aanwezig is. De leden van de vereniging verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag, de versieringen op school in de decembermaand, enzovoort.

Bestuur oudercommissie:
Voorzitter: Patricia van de Wijngaard 
Penningmeester: FridoHerinckx 
Secretaris: Mira Ooijen 
E-mailadres Oudercommissie Markland College Zevenbergen: ocmcz@hotmail.com

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Markland College Zevenbergen telt momenteel bijna 20 leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad, die begeleid wordt door docente mevrouw De Swart en docente mevrouw Van der Harst, regelmatig aan bij directievergaderingen om zaken die leven onder de leerlingen, te bespreken. 
Heb jij een idee, opmerking, aanvulling tip of top, wil je deel uitmaken van de leerlingenraad? 
Laat een bericht achter in de ideeënbus (hangt in de centrale hal/ronding) of stuur een mailtje naar leerlingenraadzevenbergen@markland.nl.